Wist je dat…elk kind rechten heeft? Recht op een veilige plek, onderwijs een eigen mening en nog veel meer. Deze rechten gelden altijd en overal. Dat staat in het VN kinderrechtenverdrag, een afspraak die bijna alle landen in de wereld met elkaar hebben gemaakt. Want elk kind heeft talent en verdient een toekomst!

Het VN kinderrechtenverdrag heet voluit ‘het internationale verdrag inzake de rechten van het kind’. Een verdrag is een ander woord voor afspraak. Het gaat dus over afspraken tussen landen. In de Verenigde Naties zitten bijna alle landen van de wereld.

Het verdrag bestaat sinds 20 november 1989. Er staan 54 afspraken in. Zo’n afspraak heet in het verdrag een artikel. De artikelen gaan over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen: school, wonen, gezondheid, ouders, vrienden. Maar ook over zaken zoals kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten.

Lot kan je meer vertellen over de kinderrechten. Ook laat Lot je ontdekken wat ze voor jou betekenen en hoe het met kinderen en hun rechten in andere situaties of landen gaat. Samen met Lot leer je meer, denk je erover na en ga je aan de slag!