Saskia Klomps

Directie

“Herman van Veen inspireerde mij al jaren door zijn inzet voor de rechten van het kind. Toen hij me vroeg met om met hem samen Lot tot leven te brengen hoefde ik niet lang na te denken. Lot is er voor ieder kind, ongeacht situatie of achtergrond. Met verhalen van kinderen als uitgangspunt gaan kinderrechten leven en wordt complexe materie invoelbaar, overdraagbaar en bespreekbaar.”

  Geert Hoving

  Voorzitter

  “Omdat het voor vele kinderen niet vanzelfsprekend is dat ze onbezorgd en met liefde kunnen opgroeien wil ik me via de Lot’s foundation graag inzetten om de afspraken die daarover in het Kinderrechtenverdrag gemaakt zijn, nageleefd worden.”

   Laurens Ponds

   Penningmeester

   “Kinderen bepalen straks hoe het in de wereld gaat. Het is van belang dat we ons voortdurend sterk maken voor een zorgeloze, respectvolle en liefdevolle kindertijd voor alle kinderen in de wereld, wat kan bijdragen aan een betere en vreedzame wereld.
   Hiervoor wil ik mij inzetten via het bestuur van de Lot’s foundation.”

    Het bestuur ontvangt geen beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuur, worden vergoed mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid van de stichting is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Binnen de stichting betreft dit vooralsnog een mogelijke vergoeding aan de door het bestuur benoemde directie.