Op 25 november 2014 bestaat het Kinderrechten Verdrag 25 jaar. Helaas worden kinderrechten tot op de dag van vandaag wereldwijd geschonden. Aandacht voor kinderrechten blijft noodzakelijk. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen zelf moeten weten wat hun rechten zijn. Zo leren ze steviger in de wereld staan, kunnen ze beter voor zich zelf opkomen en samen leven met elkaar. Kinderrechten gaan niet alleen over verre landen! Ook in Nederland valt er nog veel te leren. Lot’s foundation is geen hulpverlenende organisatie, maar heeft een verbindende rol.

Ontstaan Lot’s foundation
In het kader van het 25 jarig bestaan van het kinderrechten verdrag op 20 november 2014 is Lot’s foundation in het leven geroepen. Herman van Veen is geestelijk vader van Lot’s foundation. Onder het motto: “Als het de kinderen goed gaat gaat het de wereld goed” wil deze stichting de wereld voor kinderen een klein stukje beter te maken.